NHẠC LÍ CƠ BẢN

BÀI : TÊN VÀ KÍ HIỆU 7 BẬC CƠ BẢN


I   II      III IV V       VI     VII

 

DO  RE   MI   FA  SOL LA      SI

 

D      E G       A        B

 

                                      


BÀI: KHUÔNG NHẠC – KHOÁ NHẠC

 

2.1. Khuông nhạc

 

A. Khái niệm cơ bản về khuông nhạc

 

Khuông Nhạc là gì? Khuông nhạc là một bảng gồm các dòng kẻ ngang và các khe giữa chúng, tạo thành một lưới đặt các nốt nhạc và biểu diễn âm giai. Nó giúp chúng ta hiểu cách các nốt nhạc thăng trầm và tạo thành âm thanh đa dạng.


2.1. Khuông nhạA. Khái niệm cơ bản về khuông nhKhuông Nhạc là gì? Khuông nhạc là một bảng gồm các dòng kẻ ngang và các khe giữa chúng, tạo thành một lưới đặt các nốt nhạc và biểu diễn âm giai. Nó giúp chúng ta hiểu cách các nốt nhạc thăng trầm và tạo thành âm thanh đa dạng. U

 B. Cấu trúc cơ bản của khuông nhạc

 

Dòng Kẻ và Khe: Một khuông nhạc bao gồm 5 dòng kẻ ngang và 4 khe giữa chúng. Dòng kẻ thường được đánh số từ dưới lên là 1, 2, 3, 4 và 5. Ngoài các dòng và khe chính, khuông nhạc còn có các dòng và khe phụ ở phía trên và dưới. Các nốt nhạc và âm giai sẽ được đặt trên các dòng và trong các khe, giúp chúng ta biểu diễn đa dạng âm thanh.

 

Mỗi dòng và khe trên khuông nhạc đại diện cho một nốt nhạc cụ thể. Những nốt nhạc này có thể là các nốt đơn như Đố (C), Rê (D), Mi (E), Fa (F), Sol (G), La (A) và Si (B). Để định danh một nốt nhạc trên khuông nhạc, bạn chỉ cần đặt nốt nhạc vào khe tương ứng.

 

Để đọc một bản nhạc trên khuông nhạc, bạn cần đọc từ trái sang phải trên các dòng và khe. Mỗi nốt nhạc sẽ được đặt trong khe tương ứng hoặc trên dòng tương ứng. Điều này giúp bạn hiểu được thứ tự của các nốt nhạc và cách chơi theo từng nhịp điệu.

 

 

Khuông nhạc là một cách biểu thị âm thanh và âm điệu trong âm nhạc. Các nốt nhạc được đặt trên các dòng kẻ hoặc trong các khe giữa chúng, tạo ra các khoảng cách âm thanh riêng biệt. Các dấu hiệu và biểu tượng âm nhạc cũng có thể xuất hiện trên khuông nhạc để biểu thị các yếu tố khác nhau của âm nhạc như nhịp điệu, âm điệu và biểu đạt.


GAM TRƯỞNG

Gam trưởng là một hệ thống gồm có 7 bậc âm được sắp xếp liền bậc hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung như sau: